Train To Busan 2: Peninsula (2020) – Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui
Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui
Full HD Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Report error

Report error

Bán Đảo Peninsula có bối cảnh khoảng 4 năm sau đại dịch (phần 1 Train to Busan). Toàn bộ bán đảo Triều Tiên trở thành vùng đất hoang tàn và bị zombie xâm chiếm. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người bị mắc kẹt, họ phải chiến đấu để sinh tồn và chờ ngày được giải cứu.
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
Train To Busan 2: Peninsula (2020)
No links available
No downloads available

Release year

Related movies