Toy Story 2 – Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui
Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui

Andy đi đến Cowboy Camp, để lại đồ chơi của mình cho các thiết bị của riêng họ. Mọi thứ chuyển sang trang bị cao khi một nhà sưu tập đồ chơi ám ảnh tên Al McWhiggen, chủ sở hữu của Al’s Toy Barn bắt cóc Woody. Đồ chơi của Andy thực hiện một nhiệm vụ giải cứu táo bạo, Buzz Lightyear đáp ứng trận đấu của anh ấy và Woody phải quyết định nơi anh ấy và trái tim anh ấy thực sự thuộc về.

 

Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
Toy Story 2
No links available
No downloads available

Release year

Related movies