WALL·E – Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui
Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui

TƯỜNG · E là robot cuối cùng còn sót lại trên Trái đất đã tràn ngập rác và tất cả con người đã trốn ra ngoài vũ trụ. Trong 700 năm, ông đã tiếp tục cố gắng và dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng đã phát triển một số phẩm chất giống như con người khá thú vị. Khi một con tàu đến với một loại robot mới kiểu dáng đẹp, WALL · E nghĩ rằng cuối cùng anh ta đã tìm thấy một người bạn và cất cánh trên con tàu khi nó rời đi.

 

WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
WALL·E
No links available
No downloads available

Release year

Related movies