Battle of Jangsari – Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui
Xem Phim HD Thủ Đức, Quận 9 – Bựa Mới Vui

Report error

Chiến tranh Triều Tiên, tháng 9 năm 1950. Để chiến đấu với lực lượng địch đóng ở phía Nam bán đảo, Tướng MacArthur ra lệnh bắt đầu Chiến dịch đổ bộ Incheon, triển khai các cuộc tấn công nghi binh ở các địa điểm khác. Không có lực lượng quân sự thực sự, 772 binh sĩ sinh viên rất trẻ của Hàn Quốc, hầu như không được đào tạo, được gửi đến bãi biển Jangsari, nơi họ sẽ phải đối mặt với số phận anh hùng và khám phá giá trị của tình bạn đùa (Phần tiếp theo của Chiến dịch Chromite, phát hành năm 2016.)

 

Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
Battle of Jangsari
No links available
No downloads available

Release year

Related movies